ภูมิใจที่ได้ทำความดี

Smile-11

 

อาจารย์เอารูปที่มีคนถ่ายมาให้ดูและยังเล่าอีกว่า ในระยะแรกของการทำธุรกิจจะมีผู้เข้าพักโรงแรมประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ในวันธรรมดาและประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ในวันสุดสัปดาห์ และจากการสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิดในวงการ คาดว่าโรงแรมแห่งนี้สามารถถอนทุนคืนได้ทั้งหมดแล้วในช่วงเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่ปีหลังจากเปิดดำเนินการ หวังอยู่ในใจเสมอว่า หากมีเวลามากพอ อยากจะหาโอกาสปรับปรุงบทงานเขียนของตัวเองให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้