ภาวะซึมเศร้า

มีหลายๆคนอาจจะเคยรู้สึกว่าตะวเองนั้นมีอาการซึมเศร้ารู้สึกเศร้าในทุกๆวัน อาการเหล่านี้อาจจะถูกเรียกว่า Depression เป็นอาการที่รู้สึกเศร้าในทุกวันไม่มีกำลังใจที่จะสามารถทำอะไรในชีวิตประจำวันได้ สำหรับคนที่รู้สึกหรือมีอาการแบบนี้นั้นอยากให้เข้าใจฝั่งตรงข้ามของคนที่มี Depression

ก็คือ Expression นั่นเอง Expression นั้นมาจากคำว่าการระบายอารมณ์ต่างๆ การแสดงความรู้สึกออกมา วิธีที่จะสามารถสู้และเอาชนะกับความเศร้าได้นั้นก็คือเราจะต้องหาวิธีต่างๆในการระบายหรือแสดงความรู้สึกออกมานั่นเอง

บางครั้งในช่วงเวลาทีเรารู้สึกเศร้านั้นเราอาจจะไม่อยากคุยกับใคร แน่นอนว่าเราอาจจะไม่ต้องคุยกับใครเพราะว่าความรู้สึกที่ทำให้เราเศร้าอยู่ในใจนั้นอาจจะไม่มีคำพูดไหนที่สามารถอธิบายออกมาได้ ดังนั้นเราจึงจะต้องหาวิธีที่จะสามารถระบายออกมา

โดยทางอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้ความคิดหรือต้องแสดงออกมาให้คนอื่นรับรู้นั่นเอง สิ่งที่แนะนำเมื่อเรานั้นรู้สึกเศร้าหรือมีอาการเศร้าเกิดขึ้นก็คือ การเคลื่อนไหวร่างกาย เพราะมีเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วนั้น มันจะเป็นเหมือนสิ่งที่แสดงออกมาในทุกอย่างที่เรารู้สึกอยู่ข้างใน การเคลื่อนไหวนั้นจะสามารถเคลื่อนไหวอย่างไรก็ได้

อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวกับเพลงโดยการเคลื่อนไหวลักษณะนี้นั้นเราอาจจะไม่ต้องเต้นเก่งก็ได้ เราอาจจะเต้นเพื่อการระบายอารมณืที่มีอยู่ในฝจเพียงเท่านั้น การเคลื่อนไหวแบบรุนแรงก็สามารถทำได้และถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสามารถช่วยในความเศร้าเหล่านี้ได้อย่างดีด้วย การเคลื่อนไหวแบบช้าการไปทะเลการตะโกนหาที่เงียบๆและตะโกนออกไปให้เรานั้นได้ยินเสียงตัวเราเอง

โดยการระบายทุกอย่างเช่นการเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาวาดสามเหลี่ยมและมีผลวิจัยบอกไว้ด้วยว่า คนที่มีความรู้สึกไม่ดีในใจหรือมีความเศร้าในใจนั้นเมื่อพวกเค้าวาดรูปสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆแล้วนั้นพวกเข้าจะเปลี่ยนไปวาดวงกลมแทนเพราะเมื่อคนเรานั้นรู้สึกใจเย็นหรือใจสงบนิ่งแล้วนั่นเอง การวาดนูประบายสีน้ำก็ถือเป็นเรื่องที่ช่วยสามารถทำให้ลดอาการเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน 

ถ้าเรานั้นอยู่ในภาวะซึมเศร้า อย่าเห็นว่าความเศร้าของตัวเราเองนั้นมันเป็นความทุกข์เพียงอย่างเดียว เพราะในบางครั้งเวลาที่เรามีอาการเหล่านี้เราอาจจะสามารถสร้างความสวยงามให้โลกได้นั่นเอง คนดังต่างๆทั่วโลกที่มีการสร้างความสวยงามให้โลกนั้น

ส่วนใหญ่แล้วคนเหล่านี้นั้นเคยตกอยู่ในภาวะซึมเศร้านั่นเอง เช่นนักเปียโนชื่อดัง ที่มีภาวะซึมเศร้าและมีการบรรเลงเป็นเพลงจากเปียโนออกมาอย่างไพเราะมาก เห็นไหมว่าอาการซึมเศร้านั้นสามารถสร้างความสวยงามให้โลกได้นั่นเอง บางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีคุณค่าแต่อย่าลืมว่าตัวเรานั้นมีคุณค่าและสามารถสร้างสิ่งต่างๆที่สวยงามให้โลกได้นั่นเองดังนั้นอย่างยอมแพ้และจงลุกขึ้นสู้กับมันภาวะซึมเศร้า

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ซื้อหวยฮานอยได้ที่ไหน